Stichting Gevu Museumbus
 
oldtimerbussen verhuur voor uw bruiloft/feestje of rondritten

Wij hebben de status van een Culturele Anbi .

 

Stichting Gevu Museumbus bestaat sinds 28 November 2016 en is actief vanaf1 januari 2017, en op het ogenblik hebben wij twee Gevu bussen in onze collectie zitten. Wij proberen de bussen zo goed als mogelijk te onderhouden en op de weg te houden. Wij hebben van de culturele Anbi status gekregen voor onze stichting. 

 

Stichting Gevu Museumbus staat ingeschreven bij de KvK onder nummer: 67358527 en ons rsin / fiscaalnummer is 856947702. De stichting is gehuisvest op de Madamperenlaan 26 3452ep in Vleuten.

 

1. De stichting heeft ten doel:

a. het verwerven, restaureren, onderhouden en zover als mogelijk rijvaardig beheren van voormalige stad- en streekbussen uit de regio Utrecht;

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van donateurs en legaten alsmede het verhuren van de bus(sen) voor besloten vervoer.

3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

 

Beleidsplan:

Stichting Gevu Museumbus streeft er naar een “rijdend museum” te zijn. Om de bussen aan het publiek te kunnen tonen, neemt zij dan ook deel aan allerlei evenementen op het gebied van (historisch) vervoer en worden er voor haar donateurs excursies georganiseerd. Ook worden de bussen verhuurd, met name voor ritten die een relatie hebben met onze historie, maar ook voor trouw- en bedrijfsritten. Dit alles binnen de mogelijkheden die er zijn voor het rijden met historische voertuigen. Zo rijden we in de winter niet of zo weinig mogelijk om onze collectie tegen de weersinvloeden te beschermen. Onze bussen maken toch een deel uit van de cultuur van Utrecht aangezien het GVU er toch meer als 100 jaar heeft gereden. Voor iedereen die onze bussen ziet zal er toch een stukje herkenning zijn zo van daar ging ik vroeger mee naar school of werk, het is nog net zo als ik me herinner.

 

Samenstelling Bestuur:

Voorzitter : Dennis Reinhard

Secretaris: Fred Versteeg

Penningmeester: Jacqueline Versteeg

De bestuursleden van de stichting Gevu Museumbus krijgen , conform artikel 4,lid 5a en 5b, van de oprichtingsakte voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden géén vergoeding anders dan een eventuele onkostenvergoeding

 

Financiële middelen

Behalve actieve vrijwilligers heeft de stichting ook donateurs; particulieren en bedrijven, die met een jaarlijkse bijdrage het werk van de stichting ondersteunen. Deze donaties vormen een belangrijke bron van inkomsten, aangezien de stichting op geen enkele wijze structureel wordt gesubsidieerd. De opbrengsten van bijvoorbeeld de al eerder genoemde trouw- en bedrijfsritten vormen daarnaast een welkome aanvulling op de middelen voor restauratie en onderhoud. De ontvangen gelden zullen uitsluitend worden besteedt conform de doelstelling van de stichting , dit zijn de restauratieprojecten van de verworven bussen. De administratie wordt gevoerd door de penningmeester, en de jaarrekening wordt opgemaakt door de accountant.

 

Jaarverslagen.

Feed

26-07-2021, 11:55

Financieel jaarverslag 2020

Hierbij het Financieel jaarverslag van 2020   Meer


30-06-2020, 18:06

Financieel jaarverslag 2019

   Meer


16-06-2019, 22:13

Financieel jaarverslag 2018

   Meer


01-05-2018, 11:19

Financieel jaarverslag 2017

   Meer


16-06-2017, 22:12

Financieel jaarverslag 2016

   Meer
 
 
 
 
Opbellen
E-mail